Υπηρεσίες

Ασχολούμαι με όλο το φάσμα της σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών μηχανογραφημένου λογιστηρίου και εμπορικής διαχείρισης που άπτονται του συνόλου της επιχειρηματικότητας, όπως διαχείριση πελατών, αποθήκης, έκδοση παραστατικών, διαχείριση αποθήκης, δημιουργία στατιστικών δεδομένων κλπ, με γνώμονα την ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση της υπηρεσίας που θα προσφέρει η εκάστοτε εφαρμογή. Εξειδικεύομαι στις τεχνολογίες της Microsoft .NET Framework (1.1-4.5), ADO.NET, Crystal Reports, MS SQL Reporting, WPF, LINQ. Επίσης είμαι Microsoft Business Solutions Certified Professional στην πλατφόρμα Navision (Microsoft Dynamics Nav).

Εκτός από τον προγραμματισμό ασχολούμαι και με τη συγγραφή επενδυτικών προτάσεων που αφορούν όλο το κομμάτι της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Παράλληλα είμαι εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Κρήτης όπου διδάσκω μαθήματα εισαγωγικού και προχωρημένου προγραμματισμού.

Μπορείτε να δείτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο παρακάτω αρχείο.

Icon of Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό Σημείωμα (147.7 KiB)