Άλλα Projects

Πρακτορείο Διανομής Τύπου Γ. Σαρρής

Σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης πρακτορείου διανομής Τύπου με διαχείριση πελατών, δρομολογίων, παραστατικών διακίνησης & επιστροφής, χρεώσεων, εισπράξεων και συγκεντρωτικών εκτυπωτικών στοιχείων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες SQL Server 2005.

HairSalon v1.3

Σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης κομμωτηρίου με διαχείριση πελατών, ραντεβού, υπηρεσιών, προϊόντων, εσόδων-εξόδων, προσωπικού, αποθήκης με δυναμικό εορτολόγιο και συγκεντρωτικών στοιχείων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες SQL Server 2008 & Crystal Reports 2011.